Komunikace přes jeden centralizovaný uzel

Prvním a hlavním cílem byla integrace interních procesu společnosti a nastavení datové komunikace se zákazníky TIER1 a OEM. Pro realizaci požadavků na komunikaci Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. bylo ze strany EDITELu navrženo využití IBM Sterling B2B Integrátoru. Jedná se o univerzální B2B softwarový integrační nástroj s podporou rady komunikačních protokolů a EDI standardů. Umožňuje úzké propojení se stávajícím řešením a tím postupný přechod procesů z původního řešení na Sterling Integrátor.

IBM Sterling B2B Integrátor je pro společnost Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o centralizovanou platformou pro B2B a EAI integraci. Umožňuje komplexní řízení obchodních procesů, přenosů dat a jejich monitoring. Řešení konsoliduje stávající, často nesourodé prostředí do centrální platformy pro přenos dat, což umožňuje zjednodušit správu připojení obchodních partnerů různými komunikačními protokoly a monitoring přenosů napříč celou společností.

Společnost dnes využívá zpracování zpráv ASN, INVOIC, ORDERS a DELFOR. Dodací listy ASN jsou překládány z formátu VDA4987 do formátu PDF a nabízeny uživateli ke stažení a tisku. Faktury jsou překládány z formátu VDA4938 do html zobrazovacího náhledu a hned po uložení je uživateli odeslána e-mailová notifikace o nově uložené faktuře. Zprávy DELFOR přicházejí v pozičním VDA4905 a následně jsou přeloženy do html zobrazovacího náhledu. V rámci zpracování objednávek byl vytvořen speciálně přizpůsobený html náhled. Ten umožňuje uživateli vybrat přijatá data z jednotlivých polí a kopírovat je do interního ERP systému.

„EDITEL provedl kompletní instalaci řešení. Po zprovoznění základního integračního prostředí proběhla realizace dalších jednotlivých úloh. Díky tomuto projektu můžeme v budoucnu řešit interní a externí procesy. Ve vazbě na naše informační systémy přes jeden centralizovaný uzel  je IBM Sterling Integrator velkým přínosem. Do budoucna plánujeme přenesení veškeré komunikace s partnery společnosti Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o na protokol OFTP2“, uvedl Jiří Kalous, manager IT/EDI/Tec Management.

iStockphoto copyright Zapp2Photo

 
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.